Materials Live

Regelmatig verzorgen wij lezingen over corrosiepreventie, slijtagefenomenen of andere materiaalkundige vraagstukken. 

Een lezing over deze of andere materiaalkundige onderwerpen bij u in de organisatie? Contacteer ons!

Image

Masterclass corrosie
24 maart 2022

Corrosie: waar komt het vandaan? Hoe snel kan het gaan? En vooral... Wat kunnen we er aan doen? 

Dat was de leidraad van de masterclass "corrosie: oorzaken en preventie" die Materials Consult op donderdag 24 maart 2022 mocht verzorgen naar aanleiding van de beurzen “Pumps & Valves 2022”, "Maintenance 2022" en "M+R 2022".

Image

Sessievoorzitter 'Schade en Corrosie'
18 november 2021

Onze zaakvoerder, Frans Vos, had de eer en het genoegen om het voorzitterschap te mogen behartigen van de sessie 'Schade en Corrosie' tijdens het BIL-NIL lassymposium 2019. 

De thema's die tijdens deze en de andere sessies werden besproken, vindt u via deze link.

Image

Introductie tot corrosie- en scheurpreventie van metalen
22 juni 2020

Een primeur voor Materials Consult: Een live-gestreamde presentatie op uitnodiging van de 'The House of Technology'. 

Abstract: Metalen worden op veel plaatsen toegepast. Het voorkomen van corrosie en scheurvorming zijn daarbij permanente uitdagingen. Frans Vos heeft inzicht gegeven in deze fenomenen, en vanuit zijn eigen kennis en ervaring ook mogelijkheden aangegeven om dit te voorkómen. 

Image

Corrosie en Hitteschade van metalen
17 januari 2019 

FAIP, 'Flanders Arson Investigation and Prevention', nodigde ons uit om tijdens haar bijeenkomst van januari 2019 een lezing te komen geven over corrosie en hitteschade van metalen.

Wij danken het bestuur van FAIP voor deze bijzondere eer en alle deelnemers voor de warme ontvangst en de daarmee gepaard gaande verfrissingen.

Image

Kathodische en anodische corrosiebescherming
21 september 2018 

Op 21 september 2018 had Materials Consult de eer deze lezing te mogen verzorgen voor de 'Commissie Bouw' van de KGSO, de Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke Opdrachten.

Een klik voor meer uitleg

Image

Round table 'Industrial Needs': The enterprising Ph.D.
11 juli 2018 

Op uitnodiging van het scientific committee van FEMS Junior Euromat 2018 had onze zaakvoerder de gelegenheid om in gesprek te gaan met jonge materiaalkundige wetenschappers uit heel Europa over de start- en  doorgroeimogelijkheden voor mensen met een doctoraatstitel (Ph.D.) in de industrie.

De FEMS (Junior) Euromat conferenties worden georganiseerd onder auspiciën van de Federation of European Materials Societies (FEMS).

Image

Corrosie: oorzaken, soorten en hoe aan te pakken
21 maart 2018 

dat was de titel van de masterclass die Materials Consult verzorgde naar aanleiding van de beurzen 'Pumps & Valves 2018" en 'Maintenance 2018'.  

Download hier de slides van onze presentatie

Image

Corrosiepreventie en -monitoring
20 maart 2018

is de titel van de lezing die Materials Consult op 20 maart 2018 verzorgde voor de Nederlandse Lasgroep Zuid.  

De kennis over corrosie opvijzelen van “onbekend is onbeheerst” naar “beter bekend, dus beter beheerst”, dat was het doel.

Lees hier het abstract van de lezing 

Image

Sessievoorzitter 'Schade en Reparatie'
29-30 november 2017

Onze zaakvoerder, Frans Vos, had de eer en het genoegen om het voorzitterschap te mogen behartigen van de sessie 'Schade en Reparatie' tijdens het BIL-NIL lassymposium 2017. 

Kwamen aan bod: Onderhoud van een spoorwegbrug, schadegevallen van gelaste constructies, versterking en herstel van P91 gelaste componenten, Microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) en vermoeiingsevaluatie van stalen brugdekken op basis van breukmechanica.

Image

Corrosiepreventie- en monitoring, sleutel tot duurzaamheid
20 april 2017

Wat is corrosie en waarom is wachten op ‘roest zien’ veelal veel te laat? In welke vormen kan corrosie zich voordoen en hoe ontstaan die verschillende corrosievormen? En de grote vraag: Wat kunnen we doen om corrosie te vermijden?

Corrosiespecialist worden op een avond tijd? Dat is een utopie … maar van “onbekend is onbeheerst” naar “beter bekend, dus beter beheerst”, dat was het doel van deze lezing voor de leden van Lasgroep Regio Noord.

Image

Beïnvloedingsfactoren die materiaaldegradatie en corrosie van lakwerk in de hand werken / 13 september 2016

De titel spreekt voor zich: Het degradatierisico van organische coatings wordt bepaald door vele parameters. De omgevingsomstandigheden, de karakteristieken van het subtraat, de opbouw van het verfsystem, de samenstelling van de verfllaag- of lagen, de kwaliteit van de voorbehandeling en die van de laagapplicatie. En éénmaal vocht doorheen de coating tot aan het substraat penetreert, kan corrosie ook het subtraat degraderen waarbij corrosie op zich een door vele substraat- en omgevingsparameters gecontroleerd proces is.   

Image

3D printing en uw toekomst
28 april 2016

3D Printing, alias additive manufacturing kent een explosieve groei voor allerhande toepassingen. Wat is 3D printing juist? Wat zijn de huidige en mogelijk toekomstige toepassingen? Welke uitdagingen liggen ons ter zake te wachten? En wat met de economische impact?

Dat waren de vragen die aan bod kwamen tijdens deze lezing voor business club M4M, alias Managers for Managers?  

Image

Rationeel materiaalgebruik: alternatief voor het Cradle-toCradle concept? / 9 december 2015

was de titel van de lezing die we mochten verzorgen tijdens Engineering Materials 2015 in Gorinchem, Nederland.

De lezing handelde over hoe duurzaamheid niet alleen via recyclage, maar ook door een meer duurzaam gebruik van materialen kan worden bekomen, bijvoorbeeld via een verbetering/optiamlisatie van de materiaalkeuze, corrosiepreventie enz.  

Download de presentatie 

Image

Sessievoorzitter 'Materials for Sustainable Energy'
8 december 2015

Op uitnodiging van het Nederlandse Materials innovation institute (M2i) had onze zaakvoerder, Frans Vos, het genoegen om het sessievoorzitterschap waar te nemen voor het thema 'Materials for sustainable energy' tijdens 'Meeting Materials 2015: Materials of the future'. 

Image

Sessievoorzitter 'Schadegevallen'
24 november 2015

Onze zaakvoerder, Frans Vos, had de eer en het genoegen om het voorzitterschap te mogen behartigen van de sessie 'Schadegevallen' tijdens het BIL-NIL lassymposium 2015. 

Kwamen aan bod: Corrosie in koelerbundels, corrosiefenomenen aan lasverbindingen, scheurvorming in een hogedruktrommel, microbiologisch beïnvloede corrosie in afsluiters, reststerkte van gecorrodeerde omtreklassen in pijpleidingen, schadefenomenen in de dredgingindustrie.  

Image

Erosion, Corrosion and Cavitation
27 mei 2015

was de titel van de Engelstalige lezing die we mochten verzorgen tijdens de 'Pumps & Valves 2015' conferentie/beurs in Bilbao, Spanje. 

Download de presentatie 

Image

De schadelijder als hoeksteen van een betrouwbaar schade-onderzoek
2 december 2014

Van een bis- naar een trisnummer. De derde keer dat we deze lezing mochten verzorgen voor een lasgroep, deze keer de Nederlandse Lasgroep Zuid-Limburg. We zijn zeer verheugd dat deze lezing zoveel succes oogste en danken alle lasgroepen die ons uitnodigden voor de eer en het warme onthaal.

Over dit onderwerp schreven we in 2023 ook een artikel dat u hier kan downloaden via onze webpagine 'Materials Consult in de vakliteratuur'. 

Image

De schadelijder als hoeksteen van een betrouwbaar schade-onderzoek
6 november 2014

De lezing die we in 2013 gaven voor de Nederlandse Lasgroep Zuid viel daar duidelijk in de smaak van de toehoorders en de navolgende mond-aan-mond reclame leidde tot een uitnodiging om deze lezing ook te komen geven voor de leden van de Belgische Lasgroep Regio Noord. 

Image

Corrosie: Basisprincipes en corrosietypes
27 maart 2014

was het onderwerp van onze inleidende lezing tijdens de Corrosion Industry Sessions van de 'Maintenance' en 'Pumps & Valves' 2014 beurzen in Antwerp Expo.  Op uitnodiging van Technotrans lieten we de deelnemers kennis maken met wat corrosie wel en niet is en werd er stilgestaan bij de ontstaansoorzaken van de belangrijkste corrosietypes zoals galvanische corrosie, putcorrosie, intergranulaire corrosie en spanningscorrosie.  

Image

Panellid 'IIR Corrosie en Coatings' conferentie
13 februari 2014

Onze zaakvoerder, Frans Vos, had de eer en het genoegen om tijdens de IIR Corrosie en Coatings conferentie 2014 deel uit te maken van het expertenpanel dat enkele inzichten besprak over de tendensen in corrosieonderzoek en -preventie.

Wij danken IIR Industry voor de uitnodiging.

Image

Corrosiepreventie- en monitoring, sleutel tot duurzaamheid
17 oktober 2013

was het onderwerp van onze lezing tijdens de corrosiesessies op de Solids 2013 beurs.  Op uitnodiging van Technotrans lieten we de toehoorders kennis maken met de meest voorkomende technieken voor corrosiepreventie en hun belangrijkste verschillen. Een goede materiaalkeuze, passivatielagen, organische coatings, opofferingsanodes, opgedrukte stroom, beheersing van de waterkwaliteit en 'Houd het droog' zijn daarbij enkele van de technieken die ter sprake kwamen. 

Image

De schadelijder als hoeksteen van een betrouwbaar schade-onderzoek
26 februari 2013

Dat was het onderwerp tijdens onze lezing voor de in Oirschot (NL) bijeengekomen leden van de Lasgroep Zuid.

De kwaliteit van een schade-analyse wordt niet alleen bepaald door het werk van de schade-onderzoeker. Ook de schadelijder beschikt over informatie over zijn installaties, procesomstandigheden, onderhoud en eventuele vroegere calamiteiten die belangrijke informatie kunnen opleveren voor het schade-onderzoek. "Een goede voorbereiding is het halve werk" wordt wel eens gezegd.

Image

Een betrouwbaar schade-onderzoek? Nee, dank u!
7 november 2012

was de ietwat schokkende titel van de lezing die we verzorgden tijdens het NIL-BIL lassymposium/verbindingsweek in 2012. Het was de voorloper van de lezing 'De schadelijder als hoeksteen van een betrouwbaar schade-onderzoek' die we in de jaren daarna nog verschillende keren mochten geven voor enkele lasgroepen.

PS: Uiteraard kan u bij ons terecht voor betrouwbare schade-onderzoeken

Image

Erosie, corrosie en cavitatie: enkel een brede kijk leidt tot duurzame oplossingen / 19 april 2012

Op uitnodiging van organisator Easyfairs verzorgden we tijdens de Pumps & Valves 2012 beurs een lezing over hoe de preventie van cavitatie, erosie en corrosie een rol speelt in het duurzaamheidsdebat. 

Image

Materiaalkeuze: Is certificatie een overbodige luxe?
6 april 2011

Tijdens de easyfairs Solids beurs 2011 hadden we het genoegen om een lezing in verband met het belang en de draagwijde van EN 10204 materiaalcertificaten te mogen verzorgen in het kader van het 'Consultancy Café'. 

Een EN 10204 - 3.1 certificaat en een ingangscontrole op de traceerbaarheidsvereisten is een minimum om de nodige garanties in te bouwen wat betreft de herkomst van de geleverde materialen. 

Image

Materiaalkunde en pompen: Een kritische combinatie?
19 november 2008

In vele industriële pompen zijn het pomphuis en de waaier/zuiger gemaakt van elk een verschillend materiaal. Welke effecten heeft dit op hun mogelijke degradatierisico's? Hoe speelt 'systeemdenken' daarbij een rol? En welke materiaalkundige preventiemaatregelen zijn beschikbaar?

Dat was het centrale thema in deze lezing voor de Belgische pompenkring. 

Image

Vergeet de kwaliteit niet!
17 oktober 2007

“Het moet sneller, het moet goedkoper”, slogans die vele klanten meer en meer gebruiken als drukkingmiddel bij contractonderhandelingen, slogans die de leveranciers op hun beurt gebruiken om hun personeel ‘efficiënter’ te doen werken; maar is het altijd verstandig aan de druk van dergelijk economisch gedrag toe te geven? 

Dat was het centrale vraagstuk dat we op basis van enkele voorbeelden uit de las- en soldeerwereld bespraken tijdens het BIL-NIL lassymposium 2007.

Over Materials Consult

Materials Consult bv
Malendriesstraat 70
3370 Boutersem
KBO/BTW (BE)0878.593.930

Search