Gefopt met fopkaarsen

eeuwige brandende kaarsUw vrienden leunen lui achterover, glimlachen vergenoegd of schateren zo hard dat de buur vijf huizen verder mee genieten mag. 

Je krijgt ze maar niet gedoofd. Telkens denk je dat je nu wel het onderste uit je longen hebt gehaald, maar dan zie je weer een vonkje en in hun volle glorie komen de vlammetjes terug. Algemeen jolijt bij de andere aanwezigen; uw ademhalingsgestel schakelt van een diepe zucht over naar opnieuw diep inademen en … blazen maar.

Fopkaarsen zijn alom gekend en hebben al menige 1 april opgevrolijkt met hun niet aflatende gloed en jawel … het is een metaal dat het hem doet. In de wiek van de meeste fopkaarsen zit magnesiumpoeder verwerkt. Magnesiumpoeder ontvlamt al bij relatief lage temperaturen (± 430°C). Zodra je de fopkaars aansteekt, zullen er geleidelijk aan deeltjes van het magnesiumpoeder mee vrijkomen naarmate de wiek opbrandt. Zolang de kaars brandt, branden die deeltjes gewoon mee op. Zodra je de fopkaars uitblaast, zijn er echter net een aantal poederdeeltjes vrijgekomen die nog niet zijn opgebrand. Door de nagloed van de wiek, gaan die deeltjes ontbranden, de wiek opnieuw ontsteken en … het vlammetje komt terug.

Als je de immer weerkerende vlam voorgoed wil stoppen moet je er dus in slagen om het vrijkomen en de ontbranding van de magnesiumdeeltjes definitief stop te zetten en dat … is een heel ander verhaal. Vele mensen zijn er van overtuigd dat goed hard blazen voldoende is, en gewoonlijk lijkt dat ook genoeg te zijn om alle vrije magnesiumpoederdeeltjes weg te halen. Eens goed hard blazen is echter niet veilig genoeg. Menige vuilbak is al in brand gevlogen nadat er “schijnbaar” uitgeblazen fopkaarsen in werden gesmeten; het is voldoende dat er inwendig de uitgeblazen wiek nog een beetje nagloed is om de naburige magnesiumpoederdeeltjes aan te steken en … de poppen gaan weer aan het dansen.

De enige afdoende methode om fopkaarsen volledig te doven, is ze langdurig te blussen met water. Zo wordt alle nagloed volledig gedoofd. Maar dan nog blijft er een klein risico. In de vuilbak droogt de wiek terug op en wie gooit er al eens niet iets heet achteloos in de vuilbak? Vuur herkennen we allemaal … maar er zijn wel meer dingen die heet kunnen zijn, bv. recht uit de pan. Het gebruik van fopkaarsen moet dus eigenlijk worden afgeraden en in sommige landen is hun verkoop en gebruik zelfs verboden. 

Al is het soms hilarisch om te zien hoe de gefopte zich te pletter blaast, misschien wordt je zelf achteraf nog veel harder gefopt.

Gebaseerd op het artikel “Trick Candles” uit “Chemical & Engineering News”.

Over Materials Consult

Materials Consult bv
Malendriesstraat 70
3370 Boutersem
KBO/BTW (BE)0878.593.930

Search