STOP daarmee!!!

iStock 653927004 smallVolgens deze reportage van "Factcheckers" is plassen in een zwembad dus niet 'gevaarlijk', maar wel 'irritant': https://tinyurl.com/mwuvsjwy

Wat echter niet wordt vermeld, is dat de urine in zwembadwater de corrosieve actie van het chloor versterkt. Chloor is op zich al corrosief t.a.v. vele metalen, maar als resultaat van de chemische reactie tussen het chloor en de urine wordt een stof vrijgezet die nog agressiever is t.o.v. metalen.

Hierdoor zijn in het verleden al verschillende incidenten in zwembaden gebeurd (o.a. in Zwitserland en Nederland) waarbij roestvast stalen onderdelen begonnen te scheuren. In sommige gevallen werd dit niet tijdig opgemerkt, waardoor bv. al valse plafonds en geluidsboxen naar beneden zijn gevallen, met helaas ook slachtoffers tot gevolg.

Gelukkig zijn de inspecties ter zake nu veel beter en grondiger dan vroeger en worden er bij renovatie of nieuwbouw nu veel resistentere metalen gebruikt dan vroeger, maar in zwembadwater plassen kan dus wel degelijk gevaarlijk zijn.

STOP daar dus mee, in het belang van de gezondheid en de veiligheid van uzelf en uw zwemmende medemens.

Corrosiepreventie: kathodische en anodische bescherming

magnifying glass low resOp vrijdag 21 september 2018 had Materials Consult de eer om deze lezing te mogen verzorgen voor de 'Commissie Bouw' van de KGSO, de Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke Opdrachten.

Samenvatting:

Onze wegeninfrastructuur en gebouwen worden regelmatig met corrosie geconfronteerd. Denk bv. aan omvallende lantaarnpalen langs de E19, panelen die los kwamen van het plafond van de Kennedytunnel of aan de boerentoren die enkele jaren geleden in de steigers stond voor een controle en vernieuwing van de corrosiepreventie van de betonwapening.

Over corrosie bestaan ook de grootste misverstanden. Zo is ‘roest’ bv. geen ‘corrosie’. Over de begrippen ‘kathodische’ en ‘anodische’ bescherming worden wel eens fabeltjes verteld. En hoe ver landinwaarts reikt ‘zeeklimaat’, de zone waarin je voor bv. een ballustrade best geen roestvast staal uit de AISI 304 familie gebruikt?

Corrosiepreventie is inderdaad een hele uitdaging. Onze zaakvoerder, Frans Vos, deelde zijn kennis ter zake, uiteraard gestaafd met enkele praktijkvoorbeelden.    

Olympische materialen

De hoogmis van de sport en de hoogmis van het sportmateriaal hebben elkaar weer ontmoet. Deze keer was PyeongChang in Zuid-Korea the place to be. Gedurende twee weken heeft het kruim van de wintersporters het beste van zichzelf gegeven op de Olympische winterspelen. Een feest van ware topprestaties!

Topprestaties leveren is in de eerste plaats maar mogelijk dankzij de inspanningen van de sporter zelf en haar/zijn team. In dat team zitten ook materiaaldeskundigen. Ook zij moeten topprestaties leveren en op het juiste ogenblik het topmateriaal aanleveren waar de prestaties van de atleten soms met een fractie van een seconde afhankelijk van zijn. Wat bijvoorbeeld met de sportkledij? Speelt dat werkelijk een rol bij het net niet of net wel behalen van de gouden medaille? Uit welk materiaal is dat gemaakt en kan het profiel van het oppervlak je naar de zege leiden? Hoe maak je bv. de ideale ijsschaats en verschillen ijsschaatsen voor snelschaatsen van die voor figuurschaatsen of ijshockey? De verschillen zijn inderdaad enorm. En dan is er het ijs zelf? Hoe komt het dat je er zo gemakkelijk op (uit)glijdt? En hoe wordt dat ijs omgevormd tot die supergladde piste? 

Vele vragen dus. Gelukkig zijn er op internet heel wat educatieve films ter zake te vinden, waarvan we er hier graag enkele met jullie delen. Of hoe de materiaalkunde Olympsiche atleten mee tot onze helden maakt.

 

De ene schaats is de andere niet

 

Waarom en hoe glijdt de schaats over het ijs?

 

Wat doet zout bij het maken van een vlakke ijspiste?

De files op pensioen

chatillon car graveyard abandoned cars cemetery belgium 4Tot op heden zijn ze vooral gekend vanuit de wereld van gas en water, maar wist u dat ze ook verantwoordelijk zijn voor transport van chemicaliën, aardolie, bescherming van de kabels van uw digitaal telefonie- en internet signaal, voor de post- en onderdelenbedeling in vele grote bedrijven en dat ook vele miljarden mensen er al hebben doorgereden? Ze worden ook wel de 5de transportmodaliteit genoemd, pijpleidingen in alle maten en gewichten en uit vele verschillende materialen. Staal- en polymeerleidingen voor transport van gas, water, allerhande chemicaliën en kokers met berichten, beton voor rioleringstelsels en tunnels of geherwaardeerde bakstenen gewelven, het zijn allemaal voorbeelden van hoe pijpleidingen helpen ons dagelijks leven eenvoudiger te maken.

Lange Wapper, file op de E313, het toenemende aantal vrachtwagens op onze wegen, een verouderde spoorinfrastructuur, omgevingsrestricties voor luchthavens, … het wordt moeilijker en moeilijker om allerhande producten en onszelf tijdig  op bestemming te krijgen. Allerhande alternatieven worden naar voor geschoven: monstertrucks, meer gebruik van trein- en waterwegen, verplichten van carpooling voor mensen die permanent op kantoor verblijven, rekeningrijden enz. Er is echter één oplossing die nooit het voetlicht haalt, en toch is ze heel eenvoudig.

De wereld zou er goed aan doen om veel meer pijpleidingen te gebruiken. In vele landen is ons aardoppervlak ruimschoots verzadigd, dus hoog tijd om van ons 2-dimensionaal verkeer(d)denken voluit voor de 3-dimensionele boven- en/of ondergrond te gaan. Bovengronds is daarbij echter een minder geschikte oplossing als we ons klimaat, onze groene achtertuin en zoveel mogelijk natuur willen bewaren. Ondergrondse transportnetten blijken in die zin een veel adequatere oplossing te bieden, al zijn de ingenieursuitdagingen daar niet minder dan in het bovengrondse alternatief. Evacuatie en opslag van verbrandingsgassen uit tunnels, ontwikkeling van elektromagnetische transportsystemen om verbrandingsgassen uit tunnels te weren, stabiliteit en corrosieresistentie van de ondergrondse structuren, het geometrisch exact sturen van de boringen en graafwerken, het zijn slechts enkele van de vele technische uitdagingen. Buisleidingen, de 5de transportmodaliteit, zijn echter ontegensprekelijk een waardig alternatief voor de 2-dimensionale problemen die aan het aardoppervlak duidelijk niet opgelost geraken.

Vele technici, economisten en wetenschappers uit diverse sectoren hebben inmiddels aangetoond dat buisleidingen de sleutel zijn tot een duurzamer, sneller en groen alternatief voor onze huidige verkeersindigestie. Binnen Nederland en België hebben zij zich gegroepeerd in de “Buisleiding Industrie Gilde (BIG)”, die een verhoogd gebruik van buisleidingen vooropstellen en de daarbij horende maatschappelijke en technische discussies ten volle wensen aan te gaan. Meer informatie over de BIG kan je vinden op www.bigleidingen.eu.

Wat betreft de technische kant zullen we je de volgende maanden ook regelmatig vergasten op een blog  in verband met het gebruik van materialen in onze ondergrond. En voor zij die op zoek zijn naar een job met toekomst … in de pijpleidingsector valt er duidelijk toekomst te rapen. Het onderstaande filmpje wil dat aan iedereen duidelijk maken.

 Bericht aan advocaten

Leonardo Da Vinci deed de term “renaissancemens” alle eer aan: Ingenieuze constructies, een pionier wat betreft medische beeldvorming, schrijvend en filosoferend over religie en astrologie en, niet te vergeten, schilder van de oogverblinde Mona Lisa. Da Vinci was op vele vlakken een deskundige avant la lettre.

Tegenwoordig bestaat er geen Da Vinci meer, een mens die alle vraagstukken solitair kan oplossen. Samenwerking en kruisbestuiving tussen de vele vakdisciplines is onontbeerlijk om de dag van vandaag een bevredigend antwoord te vinden op de vele juridische, sociale, economische, medische en technologische vraagstukken die onze maatschappij rijk is. Het is dan ook vanzelfsprekend dat een advocaat zich, waar mogelijk en opportuun, laat bijstaan door deskundigen in andere vakgebieden. In het strafrecht worden artsen aangesteld om medische diagnoses te verrichten, in koophandel assisteren kunstexperts bij het taxeren van waardevolle voorwerpen en in het arbeidsrecht bepalen ingenieurs de oorzaak van een kettingbreuk die tot menselijk leed leidde. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de vele redenen waarvoor een deskundige kan worden aangesteld. Maar maakt u eigenlijk wel zelf voldoende gebruik van een deskundige, iemand die u en uw cliënt op technisch vlak ondersteunt? Een voorbeeld …

Zou het voor u denkbaar zijn dat u zelf, in uw hoedanigheid van advocaat, een vliegtuig à la Da Vinci gaat ontwerpen of de technische oorzaak van een fatale breuk gaat analyseren? Nochtans gebeurt het elke dag dat advocaten met gerechtsdeskundigen in discussie treden zonder zelf een vorming in het vakgebied van de deskundige te hebben genoten. Is het verstandig een dergelijke toren van Babylon na te streven? Het spreken van dezelfde taal is een noodzakelijke voorwaarde om elkaar correct, duidelijk en eenduidig te verstaan. Een arts-gerechtsdeskundige en een advocaat kunnen niet en zouden dus ook niet mogen met elkaar discussiëren over de medische toestand van een patiënt, ook al heeft die patiënt een advocaat ingehuurd om zijn rechten als bv. verzekerde te verdedigen; het stellen van vragen van een door u en uw cliënt aangestelde arts is daarin dan ook een logische keuze. Voorgaande lijkt u vermoedelijk evident, maar maakt u die reflex in alle louter technische materies die dagelijks uw pad doorkruisen? Helaas wijst de praktijk uit van niet en zijn er nog al te veel torens van Babylon die de gerechtelijke skyline beheersen.

handshakeEen ontwarde taalknoop is echter niet het enige voordeel van het inzetten van een partijdeskundige. Uw winst? Dankzij het opheffen van de taalbarrière zal u efficiënt en met recht van spreken kunnen werken. Efficiëntie in tijd en in technische onderbouwing van uw dossier, een verweer gebaseerd op een evenwaardig niveau t.a.v. de gerechtsdeskundige en het blijvend respect van uw cliënt omdat u ook op technisch vlak alles hebt gedaan om zijn rechten te vrijwaren, dat is het totaalpakket voordelen dat u en uw cliënt zullen winnen.

Is een partijdeskundige dan enkel zinvol als een eventuele bevestiging of een tegengewicht ten opzichte van de gerechtsdeskundige? Integendeel. Ideaal zou zelfs zijn dat een deskundige in alle stadia van het dossier wordt betrokken. Welke technische argumenten kunnen worden aangehaald in functie van het opstellen van een eis of verweer? Wat is de inhoud, betekenis, relevantie en technische bewijskracht van de teksten uit de vakliteratuur waarmee de tegenpartij u bestookt? Welke technische argumenten kunnen dienstig zijn in functie van bemiddeling? Hebt u een antwoord op alle technische vragen en argumentatie van uw cliënt en zijn opponent?

Als technisch deskundige ga ik me niet inlaten met juridische en procedurele zaken; dat is de taak van u als advocaat. En u? Beseft u voldoende dat u de toren van Babylon in stand helpt houden als u zonder partijdeskundige met bv. een gerechtsdeskundige in confrontatie gaat, of nog erger … dat u daarmee eigenlijk bij de duivel te biechten gaat?

Dr. ir. Frans Vos, Materiaalkundig expert

 

Voorgaand artikel werd opgenomen in het Balie Leuven magazine van januari 2010.

Over Materials Consult

Materials Consult bv
Malendriesstraat 70
3370 Boutersem
KBO/BTW (BE)0878.593.930

Search