Over Avatar en technologie

Nu “Avatar” uit is in de filmzalen, zal iedereen stilaan wel kennis gaan maken met de mogelijkheden van een alter-ego in de virtuele wereld. Het is inderdaad al verschillende jaren mogelijk om je eigen kloon te genereren die zich voortbeweegt in de wereld van bits en bytes en die je toelaat om allerhande dingen te proberen in een virtuele wereld die al dan niet de werkelijkheid benadert.

In principe is het creëren van een avatar niets minder, maar ook niets meer dan het simuleren van jezelf in een wereld die enkel virtueel bestaat. Simulaties zijn al vele decennia schering en inslag in de technologische wereld. Zo helpen computersimulaties om na te gaan tot hoe ver een materiaal zal vervormen bij bv. crashtests, hoe een gietmatrijs moet worden gebouwd om het gewenste gietstuk te krijgen of om de ideale samenstelling van een materiaal te vinden in functie van de beoogde toepassing. Het voordeel van een avatar is echter dat nu ook menselijke handelingen kunnen worden gesimuleerd op een veel nauwkeurige wijze dan de artificiële armverlengingen die vroeger wel eens werden gebruikt om robots te sturen of gevaarlijke operaties uit te voeren. Tegelijk biedt het gebruik van een avatar de mogelijkheid om virtueel bepaalde handelingen te trainen zonder dat de werkelijkheid er aan te pas komt.

lasser_met_computer_-_open_vizierOok de laswereld heeft het nut van virtuele operaties ingezien en verder verfijnd, zij het dat het hier geen echte avatar betreft, maar een simulatieomgeving, te vergelijken met een vluchtsimulator. De manuele lasser houdt immers nog zelf een laspistool en een laselektrode vast, maar het pistool en de elektrode van de lassimulator zijn replica’s die zijn uitgerust met plaatsbepalingsystemen; hetzelfde geldt voor een replica van een werkstuk. Dankzij de plaatsbepalingsystemen weet de simulator op elk ogenblik waar het pistool, de elektrode en het werkstuk zich in de ruimte bevinden. Naast een replica van pistool, elektrode en werkstuk, bevat de set van de lassimulator ook een replica van een echte lasconsole, waarmee de lasser de instellingen van o.a. het type laselektrode, de elektrische stroom en spanning kan nabootsen. Het sluitstuk van de simulator is een schijnbaar echte lashelm, maar waarbij het vizier in werkelijkheid een projectiescherm is. In functie van de positie van het pistool, de elektrode en het werkstuk en in functie van de door de lasser gekozen instellingen wordt op het vizier een virtueel beeld gecreëerd van het lasproces.

De voordelen van een dergelijke simulator zijn legio. Bij een training op basis van werkelijke werkstukken, is het materiaal van de werkstukken en de laselektrodes veelal verloren, met dien verstande dat het veelal wel kan worden gerecycleerd. Bij een virtueel lasproces gaat er echter geen materiaal verloren en de oefening kan meerdere keren worden herhaald zonder dat telkens bijkomend materiaal moet worden opgeofferd. Ook vanuit veiligheid- en milieustandpunt zijn de voordelen legio: geen hittebron, geen lasgassen enz.  Een laatste voordeel is de motivatie van de jeugd om ermee te werken; onze toekomstige lassers zijn veelal sterk vertrouwd met de moderne mogelijkheden van computers, simulatie en de meer gesofisticeerde avatar-variant. Een virtuele lassimulator kan in die zin alleen maar motiverend werken, zeker nu lasser een belangrijk knelpuntberoep is.

lasser_in_detail

Er is echter ook een groot nadeel. Zij die denken dat ze na een training op een lassimulator ook effectief kunnen lassen, kunnen wel eens bedrogen uitkomen. Het lassen is in werkelijkheid veel complexer en uitdagender dan de virtuele wereld. Niet alleen vanwege bv. de krachten die een echte elektrische boog opwekt en de hitte waarmee een lasser moet leren omgaan, maar ook vanwege de economische druk die de werkelijkheid kenmerkt en die niet tolereert dat werkstukken en elektrodes zonder goede redenen verloren gaan. Ervaring van de werkelijkheid is de enige echte leerschool. Als je handig genoeg bent kan je met een lassimulator wel de basishandelingen onder de knie krijgen, maar het echte werk leer je pas als je de werkelijkheid in je handen hebt.

Dat een avatar het echte werk voor jou gaat opknappen, dat is pas echte utopie, al gun ik de makers van “Avatar” het recht om daaraan te twijfelen.

De ruimte aan een zijden draadje

De brug over de San Francisco baai, de imposante containerschepen in de Antwerpse haven, de enorme liften die hen in- en uitladen, de verankering van boorplatformen of de gigantische scheepslift van Strépy, ze hebben allemaal één ding gemeen: trekkabels. Ze houden zaken op hun plaats of ze zorgen dat goederen en personen een verdieping hoger of lager geraken. Ze zijn van alle tijden en van allerhande materialen.

Ooit begon het met touwen uit hennep of vlas. Nu worden de courant gekende kabels vervaardigd uit staal of synthetische materialen zoals nylon, aramide (Kevlar) of de supervezel Dyneema. En nog is het allemaal niet sterk genoeg.

Er zijn toepassingen waar we alleen maar van kunnen dromen … als we “nano” gaan. Koolstofnanobuisjes zijn de nieuwe grondstof voor nog sterkere kabels.

Het ultieme doel: de ruimte; een lift naar de ruimte. Dankzij het bestaan van geostationaire banen zou het theoretisch mogelijk zijn; een satelliet in een geostationaire baan blijft continu boven hetzelfde aardpunt zweven en zou als verankeringpunt tussen aarde en ruimte kunnen dienen. Bovendien zou een ruimtelift veel goedkoper zijn dan de huidige manier van ruimtereizen. “Een droom van wilde fantasten” hoor ik sommigen zeggen. Het is echter dichterbij dan u denkt: de eerste stappen naar de ruimtelift zijn al gezet. De ruimtelift-competitie bestaat.

Voor wie twijfelt aan onze geloofwaardigheid … bij deze een gekende referentie.

Nog meer info vind je op de website van de NASA en in deze educatieve youtube-film.

Corrosiepreventie en -monitoring, een lezing voor Lasgroep Zuid

"Corrosiepreventie en -monitoring, sleutel tot duurzaamheid", is de titel van de presentatie die Materials Consult op 20 maart 2018 mocht verzorgen voor de leden van Lasgroep Zuid in Nederland.

Corroded_flange.jpgSamenvatting:

"Onbekend is onbeheerst" ... een uitdrukking die zeker geldt voor corrosie. Corrosie is een systeemeigenschap die voor vele mensen nog steeds vele geheimen kent. Zo wachten vele mensen in de industrie nog steeds tot ze een lekkage hebben of, erger nog, tot ze 'roest' zien alvorens in te grijpen. Nochtans ... Roest is geen corrosie! 

Wat is corrosie dan wel en waarom is wachten op ‘roest zien’ veelal veel te laat? In welke vormen kan corrosie zich voordoen en hoe ontstaan die verschillende corrosievormen? En de grote vraag: Wat kunnen we doen om corrosie te vermijden?

Na enkele inleidende voorbeelden nam de lezing de deelnemers mee in het ontstaan van corrosie en haar verschijningsvormen, zoals bv. galvanische koppeling, putcorrosie, intergranulaire corrosie en spanningscorrosie. Vanuit deze basiskennis werd op zoek gegaan naar hoe we dan corrosie kunnen voorkomen: een goede materiaalselectie, het gebruik van coatings of kathodische bescherming zijn maar enkele voorbeelden. 

Corrosiespecialist worden op een avond tijd? Dat is een utopie … maar van “onbekend is onbeheerst” naar “beter bekend, dus beter beheerst”, dat was het nobele doel

De verflagen van de Eiffeltoren

Naar aanleiding van de honderdtwintigste verjaardag van de inhuldiging van de Eiffeltoren in Parijs, wordt deze 'ijzeren dame' voor de negentiende keer herschilderd sinds haar constructie in 1889. Alhoewel er meer dan een eeuw is verlopen sinds de eerste verflaag het staal begon te beschermen , zullen de schilders van vandaag in eerste instantie dezelfde methodes gebruiken als deze van meer dan honderd jaar geleden: stralen, reinigen, lokale anticorrosiebehandelingen en tenslotte het aanbrengen van een moderne urethaan alkyd gebaseerde verflaag. Al deze werken worden manueel uitgevoerd door 25 schilders die langsheen de draagbalken klimmen tot hoogtes van 300 meter. Zodoende bereiken ze met hun verfborstels en -rollers ieder klein hoekje van de 250.000 m² staaloppervlakte die moet worden beschermd tegen de krachten van de natuur.

Vrij vertaald uit "Protecting the Eiffel Tower from the Onset of Corrosion".

 

Leuke weetjes

Hoe dicht de materiaalkunde staat bij ons dagelijks leven? Dichter dan je zou denken.

Hoe zichtbaar de materiaalkunde is in ons leven? Overal kan je materialen zien, voelen en horen.

atomium

In deze rubriek geen hoogdravende wetenschappelijk analyses of verkoopspraatjes, maar gewoon enkele leuke weetjes i.v.m. materialen.

  • Allemaal kennen we het wereldvermaarde Atomium in Brussel, maar wat stelt het voor? Het antwoord: een ijzerkristal, bouwsteen van gietijzer en staal. Een ijzerkristal bevat 9 ijzeratomen in een specifieke ruimtelijke ordening: ze vormen een kubus met 1 atoom op elk van de 8 hoekpunten en met 1 atoom in het midden van de kubus.

  • Een muziekinstrument zit vol wonderlijke materialen waaraan het instrument deels zijn prachtige klanken dankt, maar het is en blijft de muzikant zonder wie het instrument geen klank produceren kan.

  • GSM of iPod, niet meer te missen kleinoden, maar wist u dat materiaaldeskundigen er bloed, zweet en tranen aan hebben besteed om ze zo klein te maken en nog zullen besteden om ze nog kleiner te maken?

  • Het hardste materiaal ter wereld is diamant. Grafiet - het staafje in je potlood - is dan weer zacht als boter. Moeilijk te geloven, maar diamant en grafiet zijn beide volledig opgebouwd uit koolstofatomen. Het verschil? Dat is de manier waarop de koolstofatomen gestapeld zijn.

  • Frank De Winne en zijn collegae astronauten doen aan materiaalonderzoek: In het internationaal ruimtestation ISS gebeuren verschillende wetenschappelijke testen op materialen:op de ESA website 'Materials Science in Space' kom je meer te weten over dit boeiend vakgebied van de materiaalkunde.

Over Materials Consult

Materials Consult bv
Malendriesstraat 70
3370 Boutersem
KBO/BTW (BE)0878.593.930

Search