Gebruiksvoorwaarden materialsconsult.be

1. ALGEMEEN

Bedankt voor uw bezoek aan www.materialsconsult.be! Deze website is een realisatie van Materials Consult BV (Malendriesstraat 70, 3370 Boutersem, ondernemingsnummer 0878.593.930, tel: +32 16 40 21 53, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

materialsconsult.be richt zich enkel tot zakelijke contacten en bedrijven. Het aanbod is uitdrukkelijk voorbehouden voor dit type klanten en gebruikers en richt zich geenszins tot particuliere, individuele personen.

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om uw bezorgdheden te bespreken.

2. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Op onze vindt u informatie over het aanbod, diensten en begeleiding van materialsconsult.be. Op de website kan u informatie consulteren, diensten en producten aanschaffen. Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we altijd het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze Privacyverklaring.

3. BESCHIKBAARHEID

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze diensten. Zo aanvaarden wij niet dat de Website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

Al het tekst- en beeldmateriaal op materialsconsult.be is beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan materialsconsult.be of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de onderliggende database, de interface en functionaliteiten en alle andere bestanddelen van de website. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord informatie van de Website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

Heeft materialsconsult.be u schriftelijk toegelaten om informatie van de Website te hergebruiken, dan dient u materialsconsult.be of de overeengekomen vermelding(en) altijd op te nemen in een bronvermelding. Bij toekenning van het recht op overname ontvangt u een overzicht van alle in acht te nemen specificaties.

5. AANSPRAKELIJKHEID

materialsconsult.be kan geen waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie op de Website noch voor de via de website verleende diensten, begeleiding en adviesverlening. Voor zover als de wet het toelaat, kan materialsconsult.be dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de Website, de online beschikbaar gestelde tools en de geleverde adviezen. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

6. WIJZIGINGEN

materialsconsult.be kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen en zich ermee akkoord verklaard hebt.

7. CONTACT

Indien u vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden heeft, kan u altijd met ons contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

8. GESCHILLEN

Het gebruik van de Website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn steeds de Hoven en Rechtbanken te Leuven bevoegd.

Versie Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd op 14/08/2020.

Over Materials Consult

Materials Consult bv
Malendriesstraat 70
3370 Boutersem
KBO/BTW (BE)0878.593.930

Search